X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

$ US Dollar Euro Türk Lirası
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

$ US Dollar Euro Türk Lirası
USD

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Mekhost Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

1. Giriş

Bu Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi ("Gizlilik Sözleşmesi"), Mekhost ("Hizmet Sağlayıcı") tarafından sunulan hizmetleri kullanan kişilerin ("Kullanıcı") kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini ve korunduğunu açıklamaktadır. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıların gizliliğine ve veri güvenliğine büyük önem verir ve bu Gizlilik Sözleşmesi ile bu konuda taahhütte bulunur.

2. Toplanan Kişisel Veriler

Mekhost, aşağıdaki kişisel verileri toplayabilir:

 • Ad, soyad, kullanıcı adı
 • İletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi)
 • Ödeme bilgileri (kredi kartı bilgileri, fatura adresi)
 • IP adresi ve tarayıcı bilgileri
 • Kullanıcı tercihleri ve kullanım alışkanlıkları

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel veriler, Kullanıcıların Mekhost hizmetlerine kayıt olması, hizmetleri kullanması, ödeme yapması veya Mekhost ile iletişime geçmesi sırasında doğrudan Kullanıcıdan toplanabilir. Ayrıca, Mekhost web sitesi ve hizmetleri kullanılırken çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla otomatik olarak veriler toplanabilir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için işlenir:

 • Hizmetlerin sunulması ve yönetimi
 • Kullanıcı taleplerinin ve sorularının yanıtlanması
 • Faturalama ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve kişiselleştirilmesi
 • Güvenlik önlemlerinin alınması ve hizmetlerin güvenliğinin sağlanması
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

5. Kişisel Verilerin Korunması

Mekhost, Kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alır. Veriler, güvenli sunucularda saklanır ve yetkisiz erişime karşı korunur. Ayrıca, ödeme bilgileri SSL şifreleme teknolojisi ile korunur.

6. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Mekhost, Kullanıcıların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaz, satmaz veya kiralamaz. Ancak, aşağıdaki durumlarda veriler üçüncü taraflarla paylaşılabilir:

 • Yasal zorunluluklar gereği
 • Kullanıcının açık rızası ile
 • Hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan durumlarda (örneğin, ödeme işlemleri için ödeme sağlayıcıları ile)

7. Çerezler ve Benzeri Teknolojiler

Mekhost, web sitesinde çerezler ve benzeri teknolojiler kullanabilir. Bu teknolojiler, Kullanıcıların web sitesindeki deneyimlerini iyileştirmek ve kişiselleştirmek için kullanılır. Kullanıcılar, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımını reddedebilir, ancak bu durumda bazı hizmetler düzgün çalışmayabilir.

8. Kullanıcı Hakları

Kullanıcılar, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

9. Gizlilik Sözleşmesinde Değişiklikler

Mekhost, bu Gizlilik Sözleşmesi'nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler, Kullanıcılara bildirilecek ve web sitesinde yayınlanacaktır. Değişiklikler, yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.


Top