X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

$ US Dollar Euro Türk Lirası
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

$ US Dollar Euro Türk Lirası
USD

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar ve Tanımlar

Bu Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi ("Sözleşme"), Mekhost ("Hizmet Sağlayıcı") ile hizmetleri satın alan ve kullanan kullanıcı ("Kullanıcı") arasında akdedilmiştir. Hizmet Sağlayıcı ve Kullanıcı, birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşme, Mekhost tarafından sağlanan web hosting, VPS, e-posta hosting ve yönetim desteği hizmetlerinin kullanımına ilişkin şartları ve koşulları belirler.

3. Hizmetlerin Kapsamı

Mekhost, Kullanıcı'ya aşağıdaki hizmetleri sunar:

  • Web Hosting Hizmetleri
  • VPS (Sanal Özel Sunucu) Hizmetleri
  • E-posta Hosting Hizmetleri
  • E-posta Hosting Yönetim Desteği Hizmetleri

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

4.1 Kullanıcı, hizmetleri yalnızca yasal amaçlar için kullanacağını ve geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağını kabul eder.

4.2 Kullanıcı, Mekhost tarafından sağlanan hizmetleri kötüye kullanmayacağını, izinsiz erişim sağlamayacağını ve hizmetlerin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder.

4.3 Kullanıcı, hizmetler kapsamında sağlanan kaynakları ve sunucuları başkalarına kiralamayacak veya devretmeyecektir.

5. Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri

5.1 Mekhost, Kullanıcı'ya kesintisiz, hızlı ve güvenli hizmetler sunmak için gerekli tüm teknik ve operasyonel önlemleri alacaktır.

5.2 Mekhost, hizmetlerin düzenli olarak yedeklenmesini ve güncellenmesini sağlayacaktır.

5.3 Mekhost, Kullanıcı'ya 7/24 teknik destek hizmeti sunacaktır.

6. Ücretler ve Ödeme

6.1 Kullanıcı, hizmetler karşılığında belirlenen ücretleri ödemeyi kabul eder. Ücretler, hizmetin başlangıcında ve yenileme dönemlerinde tahsil edilecektir.

6.2 Kullanıcı, ödeme yapılmaması durumunda Mekhost'un hizmetleri durdurma veya sonlandırma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

7. Gizlilik ve Veri Güvenliği

7.1 Mekhost, Kullanıcı'nın kişisel bilgilerini ve verilerini gizli tutacak ve üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır.

7.2 Mekhost, Kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alacaktır.

8. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

8.1 Bu Sözleşme, hizmetlerin sağlanmaya başladığı tarihte yürürlüğe girer ve süresiz olarak geçerli olacaktır.

8.2 Taraflar, yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. Kullanıcı'nın hizmetleri kötüye kullanması veya ücretleri ödememesi durumunda, Mekhost, hizmetleri derhal durdurma veya Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

9.1 Mekhost, hizmetlerin kullanımı sırasında meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

9.2 Mekhost, hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez, ancak en iyi çabayı gösterecektir.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

10.1 Bu Sözleşme'den kaynaklanan uyuşmazlıklar, Taraflar arasında müzakere yoluyla çözülemediği takdirde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11. Yürürlük ve Değişiklikler

11.1 Bu Sözleşme, Kullanıcı tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

11.2 Mekhost, bu Sözleşme'de değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Kullanıcı'ya yazılı olarak bildirilecektir.


Top